Znaczenie środków ochrony roślin dla odpowiedniej ilości zbiorów

Środki ochrony roślin to substancje chemiczne, syntetyczne lub naturalnie ekstrahowane, stosowane do zabijania niepożądanych roślin, insektów, grzybów i chorób.

Na całym świecie stosowanie herbicydów selektywnych lub nieselektywnych jest w znacznym stopniu zwiększone, poprzez coraz większe zapotrzebowanie ludzkości na ilość wysokiej jakości zdrowego pożywienia. Bez wątpienia herbicydy wywarły rewolucyjny wpływ na zwalczanie chwastów w rolnictwie, ale wraz z korzystnymi skutkami istnieje również alarmująca sytuacja, która ogranicza ich intensywne i nadmierne stosowanie. Środki ochrony roślin coraz częściej stosuje się na całym świecie, aby złagodzić występowanie problematycznych chwastów, insektów i chorób, które zagrażają prawidłowemu wzrostowi pożądanych upraw i powodują powstawanie w żywności chorobotwórczych czynników.

Potencjał herbicydów i fungicydów ma również pozytywny wpływ na zwiększenie produktywności rolnictwa, poprawę jakości plonów dzięki lepszemu zwalczaniu chwastów i insektów w wielu krajach rozwiniętych, a także odegra ważną rolę w wielu krajach rozwijających się w najbliższej przyszłości.

Żadna ilość pielenia ręcznego nie będzie wystarczająca na polach uprawnych, dlatego stosowanie środków ochrony roślin jest w rolnictwie niezbędne dla zdrowych plonów, które nie muszą rywalizować o światło słoneczne oraz składniki odżywcze pobierane z gleby z chwastami. Stosowanie środków ochrony roślin chroni plony również przed insektami zjadającymi uprawy lub ich części oraz chorobami powodowanymi przez pleśnie czy grzyby, takie jak alternarioza ziemniaka. Wykorzystanie herbicydów i fungicydów wzrasta w wielu krajach, gdzie uprawa i powodzie w celu zwalczania chwastów są ograniczane. Dla osiągnięcia planowych ram hodowli roślin użytkowych jest to, że trwałe chwasty, a także niektóre rośliny jednoroczne, są usuwane przez natryskiwanie herbicydami. Zwalczanie niepożądanych roślin za pomocą środków chemicznych ma przewagę nad ręcznym i mechanicznym zwalczaniem chwastów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top